Kreativ, funktionell arkitektur i nära samarbete med produktion

Arcona Arkitekter gör alla typer av handlingar, från skisser och programutredningar till förfrågningsunderlag och färdiga bygghandlingar. Vår ambition är alltid att, tillsammans med våra beställare och nyttjare, skapa vacker, kreativ och hållbar arkitektur som uppfyller, och kanske till och med överträffar, våra kunders visioner. Eftersom vi är en del av Arcona är vi delaktiga i byggprocessen hela vägen, i nära och tätt samarbete med produktionsledning på plats.  Se våra projekt >

 
Arcona_Arkitekter-1024x683.jpg

om Arcona arkitekter

Läs mer om oss. Vad vi gör. Hur vi jobbar.